Hub 8 cổng RS485 TD-1208

Hub 8 cổng RS485 TD-1208 chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 8 cổng RS485 của hãng Hexin.