Hub 2 cổng RS485 UT-5202

UT-5202 Hub chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 2 cổng RS485.