Hub RS232/485 sang 4 cổng RS485 UT-5204

UT-5204 HUB chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 4 cổng RS485