Hub 4 cổng RS485 TD-1204

Hub 4 cổng RS485 TD-1204 chuyển đổi 1 cổng RS232/485 sang 4 cổng RS485 của hãng Hexin.