Hub 16 cổng RS232

BUE-232-HUB hỗ trợ liên kết, kết nối hình sao, chuyển đổi 1 cổng RS232 sang 16 cổng RS232 với cài đặt vô cùng đơn giản.