Module quang SFP 1.25G

TS-SF-8515-02D là loại module SFP chuyển đổi giao diện Quang –Ethernet (RJ45-LC) tốc độ 1.25G.