Module quang SFP+ 16G

ES31X6-3LCD10 là loại module SFP+ chuyển đổi giao diện Quang –Ethernet (RJ45-LC) tốc độ 16G, cho tùy chọn khoảng cách truyền quang từ 100M đến 40KM.