Module quang tương thích Cisco GLC-EZX-SMD

Cisco GLC-EZX-SMD Compatible 1000BASE-EZX SFP 1550nm 120km Transceiver.

Danh mục: Từ khóa: