Module quang tương thích Cisco GLC-LH-SMD

Module quang SFP Cisco GLC-LH-SMD tương thích 1000BASE-LX/LH SMF 1310nm 10km.

Danh mục: Từ khóa: