Switch 3onedata 2 cổng Quang Gigabit + 8 cổng Giga Ethernet ES2010G Series

ES2010G Series là dòng thiết bị chuyển mạch, Switch chuyển mạch Unmanaged, 2 cổng Quang Gigabit + 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000M.