Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Giga Ethernet, Quản lý

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp XPTN-9000-85-1GH4GP-VX cung cấp 1 cổng Quang 1.25GBase-X + 4 cổng Giga Ethernet 10/100/1000Base-T.