Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 2 cổng Ethernet

XPTN-9000-65-2FX2TX-X là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp của hãng Scodeno – China sản xuất, cung cấp 2 cổng Quang 100Base-X  và 2 cổng Ethernet 10/100Base-T.