Switch công nghiệp 10 cổng Ethernet + 2 cổng Quang ONV-IPS33128FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp ONV-IPS33128FM cung cấp 10 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 2 cổng Quang 100/1000Base-X.