Switch công nghiệp 10 cổng Ethernet Gigabit ONV-IPS33108

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Switch công nghiệp ONV-IPS33108 cung cấp 10 cổng Giga Ethernet 10/100/1000M.