Switch công nghiệp 4 cổng Quang SFP + 16 cổng Ethernet Gigabit IES7120G

IES7120G là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý L2, cung cấp 16 cổng Ethernet 10/100/1000M + 4 cổng Quang SFP Gigabit.