Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 24 cổng Ethernet 100M MIEN3026-2F

MIEN3026-2F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp, cung cấp 1 hoặc 2 cổng Quang và 24 cổng Ethernet 10/100M.