Switch công nghiệp 2 cổng Quang 24 cổng Ethernet MIEN3026-2F

MIEN3026-2F là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp không có quản lý, cung cấp 1 hoặc 2 cổng Quang và 24 cổng Ethernet 10/100M.