Switch công nghiệp 24 cổng GE + 4 cổng SFP+ IGS-6325-20T4C4X

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp IGS-6325-20T4C4X cung cấp 20 cổng Ethernet Giga + 4 cổng combo SFP/RJ45 Giga + 4 cổng SFP+ 10G.