Switch công nghiệp 24 cổng Quang JHA-MIGS24-1U

JHA-MIGS24-1U là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý / Managed  cung cấp 24 cổng Quang SFP 1000Base-Fx.