Switch công nghiệp 28 cổng ICS6400-12GT12GS4XS

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp ICS6400-12GT12GS4XS  cung cấp 4 cổng quang SFP+ 10G + 12 cổng quang SFP gigabit + 12 cổng Giga Ethernet, dual nguồn 12~48VDC.