Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet IES618

IES618 là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý L2, cung cấp 2 cổng quang 10/100M + 6 cổng Quang 100M.