Switch công nghiệp 4 cổng GE  + 2 cổng SC IGS-402F

Switch công nghiệp Unmanaged IGS-402F cung cấp 4 cổng GE + 2 cổng Quang SC/ST hoặc SFP Gigabit.