Switch công nghiệp 4 cổng POE + 1 cổng SFP Giga MIEN3205GP-GF-4GTPOE

Switch công nghiệp MIEN3205GP-GF-4GTPOE cung cấp 4 cổng POE tốc độ 10/100/1000M và 1 cổng Quang SFP 1000M.