Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 1 cổng Quang

XPTN-9000-65-1GX8TX-X là thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp của hãng Scodeno – China sản xuất, cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100Mbps và 1 cổng Quang 1000Mbps.