Switch công nghiệp 8 cổng GE + 12 cổng SFP IGS-6325-8T8S4X

Switch công nghiệp IGS-6325-8T8S4X cung cấp 8 cổng Giga Ethernet 10/100/1000BASE-T và 8 cổng quang SFP 1G/2.5G và 4 cổng quang SFP+ 10G.