Switch công nghiệp 8 cổng GE IGS-800

IGS-800: 8 cổng RJ45 10/100/1000M

IGS-500: 5 cổng RJ45 10/100/1000M