Switch công nghiệp 4 cổng GE  + 2 cổng SFP IGS-402CS

Switch công nghiệp Unmanaged IGS-402CS cung cấp 4 cổng Giga Ethernet + 2 cổng quang sFP Giga.