Switch công nghiệp 8 cổng quang 20 cổng Ethernet JHA-MIGS2008-1U

JHA-MIGS2008-1U là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý – Managed JHA, cung cấp 8 cổng quang SFP 1000Base-X và 20 cổng Ethernet 10/100/1000TX.