Switch công nghiệp IEC61850-3 IPS-G803SM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp Switch công nghiệp IEC 61850-3 IPS-G803SM cung cấp 8 cổng GE + 3 cổng SFP Gigabit.