Switch công nghiệp 4 cổng Quang SFP + 16 cổng Ethernet/POE 100M IES6220 Series

IES6220 Series là dòng thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp quản lý L2 cung cấp tối đa 16 cổng Ethernet/POE 100M + 4 cổng Quang SFP Gigabit.