Switch công nghiệp L2+ 16FE+12SFP ONV-IPS33228FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L2 ONV-IPS33228FM cung cấp 16 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 12 cổng quang SFP 100/1000Base-X.