Switch công nghiệp L3 24FE + 8SFP ONV-IPS38036FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp / switch công nghiệp L3, MODEL ONV-IPS38036FM cung cấp 24 cổng Ethernet 10/100/1000Base-T + 8 cổng quang SFP 100/1000Base-X và 4 cổng Quang Uplink SFP+ 1/10G.