Switch công nghiệp L3 24FE + 8SFP ONV-IPS38036FM

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, switch công nghiệp L3 ONV-IPS38036FM cung cấp 24 cổng GE + 8 cổng SFP Giga  và 4 cổng Quang Uplink SFP+ 1/10G.