Bộ chuyển đổi quang C37.94 sang E1/T1 TC8616

TC8616 là bộ chuyển đổi giao diện giao thức quang C37.94 sang E1/T1 của hãng TC Communications – USA sản xuất.