Bộ chuyển đổi quang IEEE C37.94 MM sang SM 21-203

21-203 là thiết bị chuyển đổi quang Multimode sang Singlemode hỗ trợ IEEE C37.94, giúp mở rộng khoảng cách kết nối tối đa giữa hai role bảo vệ trạm biến áp.