Bộ chuyển đổi quang C37.94 sang E1/T1

Bộ chuyển đổi quang C37.94 sang E1/TE của hãng Rflelect – Mỹ sản xuất.