Bộ chuyển đổi Quang IEEE C37.94 sang Ethernet VCL-2711

Bộ chuyển đổi VCL-2711 IEEE C37.94 sang Ethernet / MPLS-TP / IP-MPLS