Bộ chuyển đổi 4 cổng IEEE C37.94 sang E1 VCL-6045

VCL-6045 chuyển đổi 4 cổng Quang chuẩn IEEE C37.94 sang 4 cổng E1, tùy chọn E1 BNC hoặc RJ45.