Bộ chuyển đổi Quang C37.94 sang E1

Avara C37.94 là thiết chuyển đổi Quang C37.94 sang E1 của công ty Avara – Australia sản xuất