Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Quang + 2 cổng Ethernet 10/100M JHA-IF12H

JHA-IF12H là dòng thiết bị chuyển đổi quang điện công nghiệp cung cấp 1 cổng quang 100Base-Fx và 2 cổng Ethernet 10/100Base-Tx