Cáp quang FTSF-FPCYSYBT(DTS-60-150)

Cáp sợi quang FTSF-FPCYSYBT(DTS-60-150) của hãng FiberTek – Singapo sản xuất, cáp DTS bọc thép có thể chứa tối đa 2 sợi đệm chặt.