Rơ le bảo vệ nối đất Stator SEL-2664S

Rơ le bảo vệ nối đất Stator SEL-2664S cung cấp sự kết hợp đặc biệt của bảo vệ, đo lường, giám sát, điều khiển và truyền thông trong một thiết bị công nghiệp nhỏ gọn.