T-Metro 7124S 10G ETHERNET/MPLS/IP Demarcation and Pre-Aggregation Platform

T-Metro 7124S là thiết bị chuyển mạch Ethernet thuộc hệ thống thiết bị T-Metro của Telco. T-Metro 7124S hỗ trợ đồng thời cả Carrier Ethernet và công nghệ truyền MPLS với một tập hợp công cụ OAM.