Switch công nghiệp 26 cổng Quang SFP OP-S2G26H-M-I

Switch công nghiệp SFP OP-S2G26H-M-I cung cấp 26 cổng Quang SFP 1000Base-FX + 2 cổng Uplink Ethernet 10/100/1000Base-TX và 1 cổng Quản lý.