Module quang SFP 32G

ES2313X-3LCD10 là loại module SFP chuyển đổi giao diện Quang/Điện (RJ45-LC) tốc độ 32G.