Switch 14 cổng Quang SFP FOS-3114

FOS-3114 Management Gigabit Ethernet Switch là thiết bị chuyển mạch quản lý, cung cấp 14 cổng Quang SFP 100/1000Mbps