Switch 8 cổng Quang SFP + 4 cổng SFP+ 10G FOS-5112

FOS-5112 cung cấp 8 cổng Quang SFP 100/1000Mbps + 4 cổng quang SFP+ 1/10G, nguồn AC hoặc DC.