Switch 20 cổng Quang SFP + 4 cổng combo FOS-3124-BAT-II

FOS-3124-BAT-II là thiết bị chuyển mạch quản lý L2, cung cấp 20 cổng Quang SFP 100/1000Mbps và 4 cổng uplink combo 10/100/1000Mbps (RJ-45/SFP).