Switch 24 cổng Quang SFP + 4 cổng SFP+ 10G FOS-5128

FOS-5128 là thiết bị chuyển mạch quản lý 24 cổng Quang SFP 100/1000X và 4 cổng quang SFP 1/10G.