Switch 24 cổng Quang SFP + 4 cổng SFP 10G FOS-5128

FOS-5128 24 Port 100/1000X + 4 Port 1/10G SFP+ Managed Fiber Switch là thiết bị chuyển mạch quản lý 24 cổng Quang SFP 100/1000X và 4 cổng quang SFP 1/10G.