Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet IES-3005

IES-3005 là thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp unmanaged, cung cấp 5 cổng Giga Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ45).