Switch 44 cổng Quang SFP + 4 cổng combo FOS-3148

FOS-3148 là thiết bị chuyển mạch quản lý, cung cấp 44 cổng Quang SFP 100/1000Mbps và 4 cổng uplink combo 10/100/1000Mbps (RJ-45) và 100/1000Mbps (SFP).