Switch công nghiệp 8 cổng GE + 2 cổng combo IES-3110

Switch công nghiệp IES-3110 với đầy đủ tính năng quản lý cấu hình mạng, cung cấp 8 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps và 2 cổng combo 100/1000Mbps (SFP/RJ45).