Switch công nghiệp 8 cổng GE + 2 cổng combo IES-3110

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp switch công nghiệp IES-3110 với đầy đủ tính năng quản lý cấu hình mạng, cung cấp 8 cổng Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps (RJ45) và 2 cổng combo 100/1000Mbps (SFP/RJ45).